תנועת אורי גדרה

את אלה אל תפספסו...

שופרות בחלונות

שופרות בחלונות
קול השופר מגיע אליכם עד הבית!

פותחים שנה

פותחים שנה
פותחים את הלב לקהילה בגדרה

עדן הראל מגיעה לגדרה!

עדן הראל
הרצאה מרתקת, מצחיקה ומרגשת עם אשת התקשורת

כמה מילים עלינו - תנועת אורי

תנועת אורי גדרה, הינה תנועה פעילה שמובילה עשייה בתחומים של יהדות, חסד וחינוך.
בתנועה חברות כ- 45 משפחות אשר מתרכזות בשני מוקדים מרכזיים:
גדרה הצעירה ואזור רחוב הבילויים.

אנו פועלים מתוך הקהילה ולמענה, שואפים להוסיף חיבורים, לצמצם קיטובים, ולהמשיך לנוע ולהוסיף 'אורי'.

חסד

איזה פרויקט מעניין אתכם?

חינוך

איזה פרויקט מעניין אתכם?