גדרה מתחברת לירושלים

צעדת דגלים לכבוד יום שחרור ירושלים
שלישי
| 16.05.2023
כ"ה אייר
17:30

משפחות, תנועות הנוער ובתי הספר

צועדים יחד עם דגלי ישראל

לכבוד יום שחרור ירושלים

ביום שלישי כ"ה באייר, 16.5

במעמד ראש המועצה, נבחריה ועובדיה

17:30 התכנות בחניית המועצה

חלוקת דגלים והתארגנות

18:00 יציאה לתהלוכה

סיום בכיכר גוזלן